Aurstad Camping er ein nydlig camping plass inn i Austefjorden i Volda Kommune. 
Plassen har mange fastboande, vi har også plass til litt bobilar, campingvogner  og telt . 
Vi driv også med utleige av hytter .  
2 små hytter 2-3 personer   
3 båtar til utleige